ΣΧΟΛΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΑΡΝΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

Για να αποκτήσει κάποιος τα επαγγελματικά προσόντα του Ψυχολόγου είναι απαραίτητο πτυχίο Bachelor. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές χρειάζονται 240 μονάδες, εκ των οποίων 182 από τα υποχρεωτικά μαθήματα, 36 από τα μαθήματα επιλογής, 12 από τα μαθήματα επιλογής από τις προαιρετικές σειρές μαθημάτων και 10 από τις κρατικές εξετάσεις.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Γνώση των βασικών γνώσεων σχετικά με τους παράγοντες και τις κανονικότητες που ισχύουν για την ψυχή και τη συμπεριφορά των ζωντανών συστημάτων και των κοινωνικών κοινοτήτων
  • Δημιουργία πρακτικών δεξιοτήτων για επαγγελματική πραγματοποίηση και ομαδική εργασία
  • Διαμόρφωση στάσεων επαγγελματικής εξέλιξης και περαιτέρω εκπαίδευσης και επαγγελματικών προσόντων
  • Διαμόρφωση ατομικού προσανατολισμού σε ένα συγκεκριμένο θεωρητικό και πρακτικό πεδίο της ψυχολογίας και τη διαμόρφωση βασικών δεξιοτήτων στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ψυχολογικής έρευνας

Κατά τη διάρκεια των σπουδών ο φοιτητής θα αποκτήσεις τις απαραιτήτες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να ασκήσει το επάγγελμα του ψυχολόγου.

Συγκεκριμένα όσο αναφορά τις θεωρητικές γνώσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών:

Οι φποτητές γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές έννοιες στην ψυχολογία, τις κλασικές θεωρίες και τις τρέχουσες τάσεις στην ανάπτυξη της ψυχολογικής επιστήμης. Γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων ψυχολογικών σχολών, τάσεων, προσανατολισμών. Έχουν αποκτήσει την αρμοδιότητα για τη δομή, τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ψυχής και τη μεθοδολογία για τη θεωρητική και πρακτική της έρευνα. Μπορούν να συζητήσουν βασικές αρχές και αντικειμενικούς νόμους που ισχύουν για την ψυχή και τη συμπεριφορά των ζωντανών συστημάτων. Οι μαθητές μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες και ιδέες για να εντοπίσουν προβλήματα και να αναζητήσουν λύσεις σε προβλήματα στον τομέα της ψυχολογίας. Έχουν δημιουργήσει ατομικό προσανατολισμό προς συγκεκριμένο θεωρητικό και πρακτικό πεδίο της ψυχολογίας.

 

Συγκεκριμένα όσο αναφορά τις πρακτικές ικανότητες σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών:

Οι φοιτητές έχουν αναπτύξει δεξιότητες για ατομική επαγγελματική ανάπτυξη και ομαδική εργασία. Διαθέτουν δεξιότητες στην ψυχοδιαγνωστική στον κανόνα, το όριο και την παθολογία, και στο πλαίσιο των κοινωνικο-ψυχολογικών σχέσεων. Έχουν βασικές δεξιότητες στην παροχή συμβουλών σε άτομα, ομάδες και οικογένειες καθώς και βασικές δεξιότητες για την ψυχολογική ανάλυση των διαδικασιών στην εκπαίδευση, την πολιτική, τη διαφήμιση, τη διαχείριση και την κοινωνική εργασία.

Οι απόφοιτοι που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα του Ψυχολόγου και ο τίτλος σπουδών και ειδίκευσης του Bachelor μπορούν να εργαστούν με επιτυχία τόσο σε κρατικούς φορείς όσο και σε μη κυβερνητικούς τομείς:

  • Στο εκπαιδευτικό σύστημα ως σχολικοί ψυχολόγοι και καθηγητές ψυχολογίας, λογικής, φιλοσοφίας, δεοντολογίας, δικαίου,
  • Σε κέντρα πόρων για την ένταξη, την εκπαίδευση και την ανύψωση παιδιών και σπουδαστών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ·
  • Στα ιατρικά ιδρύματα ως κλινικοί ψυχολόγοι,
  • Στις ΜΚΟ που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες για παιδιά και οικογένειες, για τους τοξικομανείς. για εργασία με ενήλικες με αναπηρίες και άτομα με ψυχικές αναπηρίες, για εργασία με οικογένειες που διατρέχουν κίνδυνο – ως ψυχολόγοι ή εθελοντές.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Βουλγαία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.