ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΣΟΦΙΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

Με επαγγελματική ειδίκεσυη Προπονητής σε είδος σπορ η οποία δίνει το δικαίωμα εξάσκησης προπονητικής και αθλητικής – αγωνιστικής δραστηριότητας στο επίπεδο ερασιτεχνικών ή επαγγελματικών ομάδων όλων των ηλικιών – διαολογής ενός από τα 55 ειδών σπορ

Διάρκεια Σπουδών 4 χρόνια

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν:

  • τη διδασκαλία της Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωµατεία και στους χώρους εργασίας και κοινωνικής δραστηριότητας γενικά
  • ως Διευθυντής, Διδάσκοντας, Εκπαιδευτής, Γυµναστής, Προπονητής σε Ιδιωτικά Γυµναστήρια
  • ως Γυµναστής σε κατασκηνώσεις
  • ως Γυµναστής ατόµων µε αναπηρία: αλλά και σε Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Βουλγαία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.