ΣΧΟΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΑΡΝΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

Στο τμήμα οι φοιτητές ασχολούνται με τις κατασκευές, την υδραυλική μηχανική, τη γεωτεχνική μηχανική αλλά και τις συγκοινωνιακές υποδομές και τις μεταφορές.

Γνωστικά αντικέιμενα που μπορεί να ασχοληθεί και να γνωρίσει στο τμήμα είναι:

 • Στατική και δυναμική των κατασκευών.
 • Κατασκευές σκυροδέματος.
 • Μεταλλικές κατασκευές.
 • Δομικά υλικά.
 • Οικοδομική.
 • Φυσική των κτιριακών κατασκευών.
 • Ενεργειακός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων.
 • Σεισμική μηχανική και αντισεισμική τεχνολογία.
 • Αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης των κατασκευών.
 • Εφαρμογές της πληροφορικής στις κατασκευές.
 • Μηχανική των κατασκευών και του συνεχούς μέσου.
 • Αντοχή υλικών και δομικών στοιχείων.
 • Πειραματική μηχανική.
 • Σχεδιασμός και ανάλυση δομικών έργων.
 • Κατασκευές από φυσικούς και τεχνητούς λίθους (τοιχοποιίες κ.τ.λ.).
 • Σύμμεικτες κατασκευές.
 • Ξύλινες κατασκευές.
 • Πυροπροστασία των κατασκευών.
 • Νέες τεχνολογίες υλικών και κατασκευών.
 • Κατασκευές και φυσικό περιβάλλον.
 • Συντήρηση, επισκευή και ενίσχυση κατασκευών (μνημεία, διατηρητέα κτίρια κ.τ.λ.).
 • Βιομηχανοποιημένη δόμηση και προκατασκευές.
 • Βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα στις κατασκευές.
 • Ανάλυση κύκλου ζωής στις κτιριακές κατασκευές.
 • Ασφάλεια και υγιεινή στις κατασκευές.
 • Τεχνολογία σκυροδέματος.
 • Αντισεισμική τεχνολογία και παθολογία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Γεφυροποιία.
 • Προεντεταμένο σκυρόδεμα.
 • Διαχείριση σεισμικού κινδύνου.
 • Σύγχρονες τεχνολογίες αντισεισμικής προστασίας (Ενεργητικά και παθητικά συστήματα).
 • Ελαστοπλαστικός σχεδιασμός κατασκευών.

Οι απόφοιτοι της σχολής ενδεικτικά μπορούν να εργαστούν:

 • Σε τεχνικές, κατασκευαστικές εταιρείες ως υπεύθυνοι για την εκπόνηση μελετών οικοδομικών κατασκευών.
 • Σε βιομηχανίες σε θέσεις που ασχολούνται με την στατική και την αντοχή των υλικών.
 • Στα Υπουργεία (π.χ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Μεταφορών κ.α) σε θέσεις της αρμοδιότητάς σου.
 • Ως υδραυλικοί μηχανικοί.
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Βουλγαία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.