ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΒΑΡΝΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

Οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της λογιστικής, της ανάλυσης και του ελέγχου των επιχειρήσεων και των γύρω περιοχών. Οι πιστώσεις που αποκτώνται σε κάθε κλάδο επιτρέπουν στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικότητας, καθώς και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Οι απόφοιτοι της “Λογιστικής” μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την πιστοποίηση του “Certified Public Accountant” στη Βουλγαρία και για άλλους διεθνείς τίτλους πιστοποίησης.

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη και το τμήμα είναι αγγλόφωνο πλήρους απασχόλησης

Τα γνωστικά αντικείμενα που θα διερευνηθούν είναι:

 • Λογιστική διαχείριση
 • Δημοσιονομικός έλεγχος και εσωτερικός έλεγχος
 • Φορολογία των Ατόμων
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Οργανωτική διαχείριση
 • Νόμου περί εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης
 • Οικονομικές εκθέσεις
 • Μέθοδοι έρευνας στη λογιστική
 • Έλεγχος και διασφάλιση
 • Εταιρική φορολογία
 • Οικονομική ανάλυση

Οι πτυχιούχοι της “Λογιστικής” έχουν την ευκαιρία για εκτεταμένη επαγγελματική εξέλιξη στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως της τομεακής συμμετοχής μεμονωμένων εταιρειών: στη βιομηχανία, τις μεταφορές, τις κατασκευές, το εμπόριο, τις υπηρεσίες, τη γεωργία, τον προϋπολογισμό, τις συνταξιοδοτικές υπηρεσίες, τον κοινωνικό και δημόσιο τομέα, (τράπεζες, χρηματοπιστωτικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.) στα υπουργεία και στις λειτουργικές και κεντρικές υπηρεσίες των ιδρυμάτων.

 

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως:

 • Οικονομικοί διαχειριστές
 • Λογιστές (λειτουργούντες και επικεφαλής λογιστές, λογιστές διαχείρισης και λογιστικής, ελεγκτές και ειδικοί των τιμών)
 • Συντάκτες οικονομικών καταστάσεων με το δικαίωμα υπογραφής αυτών των δηλώσεων
 • Οικονομικοί αναλυτές
 • Φοροτεχνικοί
 • Εσωτερικοί ελεγκτές
 • Ανεξάρτητοι χρηματοοικονομικοί ελεγκτές
 • Διευθυντές και ιδιοκτήτες λογιστικών εταιρειών
 • Δάσκαλοι σε οικονομικά θέματα στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστήμια

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Βουλγαία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.