ΣΧΟΛΗ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΣΟΦΙΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

H Οδοντιατρική Σχολή της Σόφιας (Dentistry School) ιδρύθηκε το 1950. Έχει αξιόλογες υποδομές και πλήθος ξένων φοιτητών. Το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων είναι πολύ υψηλό, ισάξιο και μεγαλύτερο από όλες τις αντίστοιχες Σχολές της Ευρώπης..

Για το Πανεπιστήμιο η κατάθεση των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες οι οποίες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη. Γίνονται μόνο δυο εισαγωγικά τεστ. Τα αντικείμενα του τεστ είναι 15 ερωτήσεις Χημείας, 15 ερωτήσεις Βιολογίας από σετ 200 ερωτήσεων και 10 ερωτήσεις κατανόησης κειμένου πολλαπλής επιλογής στα Αγγλικά. Επιπλέον, γίνεται επίσης ένα τεστ εισόδου γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας.

Τα μαθήματα ξεκινάνε στις αρχές Οκτωβρίου.

Το Αγγλόφωνο τμήμα της Οδοντιατρικής οδηγεί σε MSc διάρκειας 6 ετών και οι απόφοιτοι έχουν το πλεονέκτημα της απόκτησης ειδικότητας από αυτές που προσφέρει το Πανεπιστήμιο.

Διδάσκεται στα Βουλγαρικά πρόγραμμα Οδοντιατρικής (MSc: 6 έτη σπουδών). Για τα Βουλγαρόφωνα προγράμματα απαιτείται η παρακολούθηση προπαρασκευαστικού έτους που μπορεί υπό προϋποθέσεις να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

Όλα τα προαναφερθέντα Πανεπιστημιακά προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. το 2007. Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

Τα μαθήματα πρώτου έτους της Οδοντιατρικής Σχολής είναι:

 • Physics,
 • Chemistry,
 • Biology,
 • Latin,
 • Foreign language,
 • Anatomy and Histology,
 • Cytology and Embryology,
 • Biochemistry,
 • Dental and Biomaterials,
 • Pre-clinics of prosthetic dental medicine,
 • Computer technique,
 • Sport.

Τα μαθήματα της Οδοντιατρικής Σχολής γίνονται σε ξεχωριστό αυτόνομο κτίριο το οποίο βρίσκεται δίπλα στην Ιατρική Σχολή. Ωστόσο κάποια μαθήματα του 1ου – 2ου έτους γίνονται σε εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής.

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατήτα να εργαστούν:

 • Σε δημόσιες υπηρεσίες, σε νοσοκομεία, σε ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια ως οδοντιάτροι.
 • Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα ως ερευνητές.
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες έχοντας δικό τους εργαστήριο.
 • Ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Βουλγαία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.