ΣΧΟΛΗ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΛΟΝΤΙΒ

Γενικές Πληροφορίες

Το Αγγλόφωνο τμήμα της Οδοντιατρικής οδηγεί σε MSc διάρκειας 6 ετών και οι απόφοιτοι έχουν το πλεονέκτημα της απόκτησης ειδικότητας από αυτές που προσφέρει το Πανεπιστήμιο.

Όλα τα προαναφερθέντα Πανεπιστημιακά προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. το 2007. Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν:

  • Σε δημόσιες υπηρεσίες, σε νοσοκομεία, σε ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια ως οδοντίατρος
  • Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα ως ερευνητές.
  • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες έχοντας δικό τους εργαστήριο.
  • Ως εκπαιδευτικοι στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Βουλγαία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.