ΣΧΟΛΗ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΑΣΩΝ
ΣΟΦΙΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

Η Σχολή Κτηνιατρικής έχει πιστοποίηση προγράμματος για την εκπαίδευση των φοιτητών στην Κτηνιατρική και παρέχει τίτλο σπουδών Master of Sciences από το 1994. Η πλήρη αναγνώρισης της σχολής δίνει τη δυνατότητα στους απόφοιτους να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα.

Η εκπαίδευση στην κτηνιατρική είναι ανοικτή σε όλους τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει από ένα δευτεροβάθμιο / γυμνάσιο. Η εκπαίδευση στη Σχολή είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις ενιαίες κρατικές απαιτήσεις. Πρόκειται για μια εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης, ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών και τα προγράμματα κατάρτισης που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2005/36 / ΕΚ της ΕΕ και της τροποποιητικής Οδηγίας της ΕΕ 2013/55 / ​​ΕΕ καθώς και της βουλγαρικής νομοθεσίας.

 

Περιγραφή Σπουδών

Η διάρκεια της εκπαίδευσης διαρκεί 11 εξάμηνα (5,5 έτη) και ολοκληρώνεται με εξετάσεις κρατικών υπαλλήλων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κάθονται σε μια κρατική εξέταση και τους απονέμεται ο τίτλος “Κτηνίατρος” και ο τίτλος “Master of Sciences” (M.Sc.)

Το μάθημα πρακτικής άσκησης των φοιτητών από τη Σχολή Κτηνιατρικής του Δασοπονικού Πανεπιστημίου αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εκπαίδευσης των κτηνιάτρων και περιλαμβάνει τρεις πρακτικές – μετά τα 6ο, 8ο και 10ο εξάμηνα.

 • Η πρώτη πρακτική άσκησης αφορά την επιστήμη των ζώων και η διάρκειά της είναι δύο εβδομάδες.
 • Η δεύτερη πρακτική άσκησης αφορά την κλινική πρακτική και η διάρκειά της είναι τέσσερις εβδομάδες.
 • Η τρίτη πρακτική άσκηση (προπόνηση) είναι το τελευταίο στάδιο (πριν από την απόκτηση του διπλώματος) της κατάρτισης των φοιτητών και έχει χαρακτηριστικά επαγγελματικής εξειδίκευσης.

Τα ιδρύματα για την εφαρμογή αυτών των πρακτικών είναι τα κτηνοτροφικά ιδρύματα και τα κτηνοτροφικά συγκροτήματα, οι γεωργικοί συνεταιρισμοί, οι ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις, οι κτηνιατρικές κλινικές ή τα γραφεία που επιλέγονται από το Τμήμα της Σχολής Κτηνιατρικής. Υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η πρακτική στο εξωτερικό σύμφωνα με τους ειδικούς όρους του προγράμματος και την άδεια του κοσμήτορα της Σχολής.

Η εκπαίδευση στην Κτηνιατρική Σχολή διεξάγεται από ακαδημαϊκό προσωπικό, αποτελούμενο από αναγνωρισμένους πανεπιστημιακούς διδάσκοντες υψηλής εξειδίκευσης και διεθνούς αναγνώρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστώσεων (ECTS).

Γνώσεις που αποκτούνται:

 • Ανατομία, Φυσιολογία, Κτηνοτροφία, Αναπαραγωγή και Υγιεινή των Ζώων.
 • Διατροφή των ζώων, Τεχνολογίες που σχετίζονται με την παραγωγή τροφίμων για ζώα.
 • Εθνολογία και προστασία των ζώων.
 • Γενική Παθομορφολογία και Ειδική Παθολογική Ανατομία των Ζώων.
 • Διάγνωση και θεραπεία ασθενειών των ζώων
 • Αξιολόγηση κινδύνου που συνδέεται με τις δυνατότητες μετάδοσης ασθενειών από τα ζώα στον άνθρωπο.
 • Προληπτική ιατρική που σχετίζεται με την έρευνα, την ανάλυση και την πιστοποίηση.
 • Υγιεινή, τεχνολογία, έλεγχος, παραγωγή, αποθήκευση και επεξεργασία τροφίμων ζωικής προέλευσης για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων κατανόησης και εξήγησης των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό.
 • Κτηνιατρική φαρμακευτικών προϊόντων για τη θεραπεία των ζώων και η διασφάλιση της ασφάλειας της τροφικής αλυσίδας καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος.

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως Κτηνίατρος. Έχεις το δικαίωμα να εργαστείς:

 • Σε γεωργικές εκτάσεις, σε γεωργοκτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές βιομηχανίες
 • Στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Στην πρόληψη και καταπολέμηση ζωικών νοσημάτων
 • Στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ζώων
 • Στην ίδρυση και λειτουργία ιατρείου, κλινικής, εργαστηρίου ζώων
 • Σε εργαστήριο ελέγχου τροφίμων ζωικής προέλευσης
 • Στην παραγωγή, τυποποίηση, έλεγχο, εμπορία και διάθεση κτηνιατρικών φαρμάκων, ζωοτροφών, συμπυκνωμάτων, προσθετικών και κτηνοτροφικών μηχανημάτων, σκευών και εργαλείων
 • Σε ζωολογικούς κήπους, πάρκα, υδροβιότοπους
 • Στον τεχνολογικό περιβαλλοντικό έλεγχο και σε διάφορες ακόμα δραστηριότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών σου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Βουλγαία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.