ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΣΟΦΙΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

Η Ιατρική στο ιατρικό πανεπιστήμιο της Σόφιας διαρκεί έξι χρόνια και το τελευταίο εξάμηνο είναι για τη συγκέντρωση πρακτικών γνώσεων σε νοσοκομεία εντός και γύρω από την πανεπιστημιούπολη. Οι φοιτητές αποφοιτούν με μεταπτυχιακό δίπλωμα. Οι διαλέξεις ξεκινούν τον Οκτώβριο και τελειώνουν τον Ιούνιο.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΟΑΤΑΠ.

Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται είναι αναγνωρισμένοι σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. Οι Ιατρικές σπουδές στη βουλγαρία είναι αυτόματα αναγνωρισμένες καί οι πτυχιούχοι Ιατροί, αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα κατευθείαν στις κατά τόπους νομαρχίες και στους κατά τόπους Ιατρικούς συλλόγους. Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 70/28-11-08 απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ.

Ιατρική στη βουλγαρία, Μαθήματα 1 Έτους.

Anatomy and Histology, Cytology, Biology, Physics, Chemistry, Medical Ethics, Latin language,Bulgarian language,Sport

Ιατρική στη Σόφια, Μαθήματα 2 Ετους.

Anatomy and Histology, Foreign language and the subjects Biophysics, Biochemistry, Physiology, Medical informatics and Biostatistics, Sosial Medicine, General Medicine and Medical Psychology and History of Medicine.

Ιατρική στη Βουλγαρία, Μαθήματα 3 Έτους.

Social medicine, Microbiology, Medicine of disasters, Medical Genetics, Pathophysiology, Pharmacology, General Pathology, Propaedeutics of internal diseases, General and Operative Surgery, Summer practice.

Ιατρική στη Σόφια, Μαθήματα 4 Έτους

Images Diagnostics, Nuclear Medicine and Rational Therapy, Oto-Rhino-Laryngology, Ophthalmology, Neytology, Clinical Pathology, General Medicine, Elective courses /advisory / -Choice up to Clinical practice.

Ιατρική στη Βουλγαρία, Μαθήματα 5 Έτους

Internal Diseases, Syrgery, Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Orthopedics and Traumatology, Dermatology and Venerology, Clinical, laboratory, Clinical laboratory, Clinical Immunology, Clinical Pharmacology, Neurosurgery, Clinical practice.

Ιατρική στη Σόφια, Μαθήματα 6 Έτους

Epidemiology, Infectious Diseases, Parasiotology, Tropical Diseases, Forencic Medicine and Deontology, Psychiatry, Anesthesiology and Reanimation, Phisiotherapy, Urology, Clinical practice, Elective courses / advisory / -Choice up to.

PRE – GRADUATE PROMATION – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Internal Diseases, Surgery, Obsterics and Gynecology, Pediatrics, Hygiene, Epidemiology, Infectious Diseases, and Sosial Medicine, General Medicine, Emergency Medicine.

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.

 1. Τμήμα αγγλόφωνων σπουδών Ανατομίας, Ιστιολογίας και Εμβρυολογίας στη βουλγαρία.
 2. Τμήμα αγγλόφωνων σπουδών Βιολογίας στη βουλγαρία.
 3. Τμήμα αγγλόφωνων σπουδών Επιδημιολογίας στη βουλγαρία.
 4. Τμήμα αγγλόφωνων σπουδών Ιατρικής Γενετικής στη βουλγαρία.
 5. Τμήμα αγγλόφωνων σπουδών Ιατρικής Μικροβιολογίας στη βουλγαρία.
 6. Τμήμα αγγλόφωνων σπουδών Ιατρικής Φυσικής και Βιοφυσικής.
 7. Τμήμα αγγλόφωνων σπουδών Χημείας και Βιοχημείας.
 8. Τμήμα αγγλόφωνων σπουδών Παθολογικής Φυσιολογίας.
 9. Τμήμα αγγλόφωνων σπουδών Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας.
 10. Τμήμα αγγλόφωνων σπουδών Υγιεινής, Ιατρικής Οικολογιας και Διατροφής.

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν:

 • σε νοσοκομεία, κλινικές, στην περίθαλψη, σε κέντρα υγείας ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • σε κλινικές των τμημάτων ιατρικής των πανεπιστημίων
 • σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, σε φαρμακευτικές εταιρίες
 • σε διεθνείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (π.χ. Γιατροί χωρίς σύνορα)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Βουλγαία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.