ΣΧΟΛΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΛΟΝΤΙΒ

Γενικές Πληροφορίες

Σχεδόν 800 ξένοι φοιτητές ιατρικής είναι υπήκοοι 27 χωρών από 5 ηπείρους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. – από τη Βρετανία, την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία και ούτω καθεξής. Σήμερα διδάσκει 1.800 φοιτητές στην ειδικότητα “Ιατρική”.

Για την περίοδο 2010-2014 εγκρίθηκαν 53 ενδο-πανεπιστημιακά σχέδια σε 9 συνεδρίες σχεδίων. Στην εφαρμογή τους συμμετέχουν 128 πανεπιστημιακοί καθηγητές και 54 διδάκτορες και φοιτητές.

Περισσότεροι από 70 υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν σε πάνω από 130 συγγραφείς, που δημοσιεύθηκε σε επιστημονικά περιοδικά.

Περισσότερες από 110 εκθέσεις και επιστημονικές εκθέσεις έχουν παραδοθεί σε επιστημονικά συνέδρια και συνέδρια.

Ο συνολικός αριθμός των δημοσιεύσεων της Ιατρικής Σχολής συνδέεται με την περίοδο 2010 – είναι 1260. 355 από αυτά είναι άρθρα πλήρους κειμένου και εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν σε ξένα περιοδικά και impact factor – πάνω από 110 δημοσιεύσεις.

Η Ιατρική Σχολή συμμετέχει ενεργά στη διεθνή συνεργασία. Για το ακαδημαϊκό 2013/2014, δεν πραγματοποιήθηκαν πρόγραμμα 56 outgoingmobilities «Erasmus» και στο πλαίσιο της ανοικτής Ιατρικό Ινστιτούτο Σάλτσμπουργκ – 31 outgoingmobilities καθηγητές.

Διενέργεια συστηματικών συναντήσεων των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών ASM, IFMSA και EMSA.

Εκπαίδευση στην Ιατρική Σχολή της Ιατρικής Σχολής του MU-Plovdiv διαρκεί για 6 χρόνια

Περιλαμβάνει εκπαίδευση σε προκλινικά και κλινικά θέματα και μονοετή ιατρική πρακτική. Η διαδικασία μάθησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις για ανώτερη ιατρική εκπαίδευση. Η παρουσία των καθηγητών με πολυετή επαγγελματική, επιστημονική και παιδαγωγική εμπειρία και σύγχρονες εγκαταστάσεις αποτελούν προϋπόθεση για την άριστη θεωρητική γνώση και να αναπτύξουν τις πρακτικές δεξιότητες των αποφοίτων – Φιλιππούπολη γιατρούς.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ περισσότερων από 30 κλάδων για να καλύψουν τις πιστωτικές τους μονάδες από το πρώτο έως το έκτο μάθημα.

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν:

  • σε νοσοκομεία, κλινικές, στην περίθαλψη, σε κέντρα υγείας ως ελεύθερος επαγγελματίας
  • σε κλινικές των τμημάτων ιατρικής των πανεπιστημίων
  • σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, σε φαρμακευτικές εταιρίες
  • σε διεθνείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (π.χ. Γιατροί χωρίς σύνορα)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Βουλγαία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.