ΣΧΟΛΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΛΟΝΤΙΒ

Γενικές Πληροφορίες

Η Φαρμακευτική σχολή στην Φιλιππούπολη είναι μέρος του Ιατρικού πανεπιστημίου. Με 13 διαπιστευμένα προγράμματα διδακτορικών σπουδών, η σχολής προσφέρει τη δυνατότητα απόκτηση επιστημονικού βαθμού με πτυχίο «Ιατρός» σε διάφορες μορφές εκπαίδευσης, και μεταπτυχιακή εκπαίδευση για την φαρμακευτική ειδικότητα.

Η εκπαίδευση του φαρμακοποιού πραγματοποιείται με περισσότερους από 20 καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές και 60 βοηθοί καθηγητές. Για τα τελευταία πέντε χρόνια το Ιατρικό πανεπιστήμιο και η Φαρμακευτική σχολή στην Φιλιππούπολη έχει δημοσιεύσει πάνω από 500 επιστημονικές εκθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και τα επιτεύγματά τους γίνονται όλο και πιο ορατά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Τα προγράμματα που διδάσκονται στα Αγγλικα είναι Φαρμακευτική (MSc: 5 έτη σπουδών). Για τα Βουλγαρόφωνα προγράμματα απαιτείται η παρακολούθηση προπαρασκευαστικού έτους που μπορεί υπό προϋποθέσεις να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

Όλα τα προαναφερθέντα Πανεπιστημιακά προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. το 2007. Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν:

  • Σε δημόσιες υπηρεσίες
  • Σε ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς (ΙΚΑ-ΟΓΑ κα)
  • Στον Εθνικό Οργανισμό Φάρμακα
  • Στα φαρμακεία νοσοκομείων και σε θάλαμο νοσοκομείου
  • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
  • Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε φαρμακεία, σε φαρμακοβιομηχανία καισε φαρμακαποθήκες
  • Σε κέντρα υγείας
  • Στη βιομηχανία καλλυντικών
  • Στη φαρμακευτική έρευνα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Βουλγαία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.