ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΒΑΡΝΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στον τομέα των διεθνών επιχειρήσεων, της οικονομίας και της διαχείρισης. Ο Μείζος αυτός ιδρύθηκε ως αντίδραση στις οικονομικές αλλαγές, στην παγκοσμιοποίηση της επιχείρησης και στην ανάπτυξη νέων μορφών διεθνούς επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα κατάρτισης διεξάγεται σε ευρείες επιστημονικές, θεωρητικές και πρακτικές βάσεις χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και μέσα. Ο στόχος του προγράμματος “Διεθνής Επιχειρηματικότητα” είναι να προετοιμάσει τους ειδικευμένους οικονομολόγους που εργάζονται σε διάφορους διεθνείς επιχειρηματικούς οργανισμούς και τα υποκαταστήματά τους, σκέφτονται δημιουργικά και είναι σε θέση να αναλύουν επιχειρηματικές διαδικασίες.

Οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της λογιστικής, της ανάλυσης και του ελέγχου των επιχειρήσεων και των γύρω περιοχών. Οι πιστώσεις που αποκτώνται σε κάθε κλάδο επιτρέπουν στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικότητας, καθώς και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 χρόνια και το τμήμα είνια αγγλόφωνο πλήρης απασχόλησης.

Γνωστικά αντικείμενα που θα διερευνηθούν

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Επιχειρήσεις
 • TNC και FDI
 • Διεθνής διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και ποιότητας
 • Διεθνής προγραμματισμός μάρκετινγκ
 • Διεθνής εμπορική πολιτική
 • Επιχειρηματικό μάρκετινγκ επιχειρήσεων
 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία
 • Διεθνές μάρκετινγκ
 • Εταιρική χρηματοδότηση;
 • Μέθοδοι έρευνας για τις επιχειρήσεις
 • Διεθνής Διαχείρηση Μάρκας
 • Επίλυση προβλημάτων για επιχειρήσεις
 • Διεθνές ταξίδι μελέτης επιχειρήσεων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Διεθνών Επιχειρήσεων μπορούν να εργαστούν για τη διαχείριση εταιρειών που εμπλέκονται σε διάφορες μορφές διεθνούς τραπεζικού, χρηματοοικονομικού, διεθνών μεταφορών, logistics, τουρισμού, κλπ.

Μπορούν να ασκήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες και να αναπτύξουν δική τους επιχείρηση στο εξωτερικό.

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε διεθνή προγράμματα ως σύμβουλοι και ειδικοί σε διεθνείς επιχειρήσεις. μπορούν να απασχολούνται σε διεθνείς οργανισμούς, σε ιδρύματα πολιτικών υπηρεσιών και έρευνας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Βουλγαία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.