ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ

Παροχές

Καθημερινά είμαστε στα κεντρικά μας γραφεία δίπλα από την Ακαδημία και πάντα οι φοιτητές μας έρχονται για οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν.

Αποστολή μας είναι η διασφάλιση της ομαλής προσαρμογής των φοιτητών στο νέο τους σπίτι στη Βάρνα και η μεγιστοποίηση της εμπειρίας που θα ζήσουν καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Διαθέτουμε δικά μας γραφεία με εξειδικευμένους συνεργάτες, ώστε να βρισκόμαστε πάντοτε δίπλα και στη διάθεση του φοιτητή. Έτσι καταφέρνουμε όλοι οι φοιτητές μας να έχουν 100% επιτυχία στις σπουδές τους.

Προετοιμασία του φακέλου αίτησης προς το Πανεπιστήμιο

Μετάφραση και επικύρωση όλων των εγγράφων
στη Βουλγαρική γλώσσα από το Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας

Άμεση επαφή του υποψήφιου
με τον αρμόδιο καθηγητή του Πανεπιστημίου και επίσκεψη του υποψηφίου στους χώρους του Πανεπιστημίου

Σίγουρη Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας
– στην πόλη και ειδικότητα που επιθυμείτε– αναγνωρισμένο πτυχίο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)

Παραλαβή του υποψηφίου
από το αεροδρόμιο, σταθμό τρένων ή λεωφορείων

Εύρεση στέγης και κατάλληλου χώρου εστίασης
που μπορεί να είναι ξενώνας ή διαμέρισμα (εξασφαλίζουμε διαμερίσματα στους φοιτητές μας σε χαμηλές τιμές)

Ξενάγηση του υποψηφίου καθώς και της οικογένειάς του στην πόλη
καθώς και πλήρη ενημέρωση και ξενάγηση στο χώρο του πανεπιστημίου (Πανεπιστημιακές αίθουσες)

Προσωπική βοήθεια προς τον φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του,
ακόμη και σε μαθησιακές δυσκολίες (ενισχυτική διδασκαλία με ιδιαίτερα μαθήματα)

Εξασφαλίζουμε φοιτητικά δάνεια σε όσους πελάτες μας το επιθυμούν και έχουν τις προϋποθέσεις χωρίς εγγυητή και έναρξη αποπληρωμής 13 μήνες μετά την ολοκλήρωση των σπουδών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Life Coaching για μαθητές και γονείς

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Βουλγαία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.