ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΒΑΡΝΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

Το Πολυτεχνείο Βάρνας ιδρύθηκε το 1962. Το Πολυτεχνείο Βάρνας είναι ένα κορυφαίο κρατικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στον τομέα της μηχανικής και της τεχνολογίας στη βορειοανατολική Βουλγαρία. Στόχος της είναι η ανάπτυξη του πνευματικού δυναμικού των φοιτητών που παρέχουν ευρωπαϊκή ποιότητα εκπαίδευσης και στα τρία είδη πτυχιακών προγραμμάτων – πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό.

Η αποστολή του Τεχνικού Πανεπιστημίου Βάρνα (TUV) είναι να ενσωματώσει την έρευνα με την εκπαίδευση στους τομείς της ναυπηγικής και της θαλάσσιας τεχνολογίας, της ναυτιλίας και των θαλάσσιων μεταφορών, της οικολογίας και των τεχνολογιών για την προστασία της θαλάσσιας περιοχής. Το TUV απασχολεί 358 ειδικευμένους καθηγητές, 11 από τους οποίους καθηγητές, 151 αναπληρωτές καθηγητές και 196 επίκουρους καθηγητές. 219 λέκτορες έχουν διδακτορικό δίπλωμα. και 10 από αυτούς έχουν πτυχίο Doctor of Science. Όλοι τους εργάζονται για την παροχή κατάρτισης μηχανικών της αγοράς με προσανατολισμό στην αγορά από όλα τα εκπαιδευτικά προσόντα και βαθμούς για τη βουλγαρική και την παγκόσμια οικονομία στους τομείς:

 • Ναυπηγική και Ναυτιλία
 • Τεχνολογία Μηχανικών και Μηχανικών
 • Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Αυτοματισμού
 • Επικοινωνιών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Ενέργεια
 • Βιομηχανική διαχείριση
 • Οικολογία και τέχνη και τεχνολογία για την προστασία της θάλασσας

Το TU-Βάρνα είναι αυτόνομο ίδρυμα που περιλαμβάνει 6 σχολές με 23 τμήματα, 2 κολέγια, Τμήμα Μαθηματικών και Ξένων Γλωσσών, 2 γραφεία Dean’s Ph.D. Φοιτητές και ξένους φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το 2001 η TUV έλαβε πιστοποιητικό για την ποιότητα της ακαδημαϊκής κατάρτισης ISO9001 από την Bureau Veritas International.

Η βασική εκπαίδευση σε διαφορετικές τεχνικές ειδικότητες διεξάγεται σε πτυχίο Bachelor’s, Master’s και PhD τόσο σε πλήρες όσο και σε μερική απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης στα αγγλικά. Τα προγράμματα σπουδών που διδάσκονται επί του παρόντος στα αγγλικά είναι τα εξής:

 • Ναυτική Αρχιτεκτονική και Θαλάσσια Τεχνολογία
 • Υπολογισμός
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
 • Βιομηχανική διαχείριση
 • Κοινωνική διαχείριση
 • Πλοήγηση
 • Αυτοματισμοί, τεχνολογίες πληροφοριών και ελέγχου
 • Μηχανική και Τεχνολογίες Επικοινωνιών

Πολιτικοί Μηχανικοί

Στο τμήμα οι φοιτητές ασχολούνται με τις κατασκευές, την υδραυλική μηχανική, τη γεωτεχνική μηχανική αλλά και τις συγκοινωνιακές υποδομές και τις μεταφορές…

Μηχανικοί Υπολογιστών

Τα θέματα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων για τους μηχανικούς που έχουν αποφοιτήσει από το Computing είναι: ο σχεδιασμός και η χρήση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων…

By Powerfox - Own work, CC BY-SA 4.0, Link

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Βουλγαία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.