ΙΔΡΥΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΑΣΩΝ
ΣΟΦΙΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

Η αποστολή του Πανεπιστημίου Δασών (UF) – Σόφια, ως κρατικό ανώτατο ίδρυμα, είναι να υλοποιήσει ένα μοναδικά συνδυασμένο σύνολο ειδικοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση και την τεχνολογική πρόβλεψη της χρήσης φυσικών πόρων, προϊόντων και υπηρεσιών. Το UF είναι ένα εθνικό αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό και επιστημονικό κέντρο που καλείται να παρέχει υψηλής ειδίκευσης ειδικούς με ανώτερη εκπαίδευση και να αναπτύσσει επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες στους τομείς:

  • Της Δασοκομίας
  • Της Γενικής Μηχανικής
  • Των Επιστημών της Γης
  • Της Κτηνιατρικής
  • Της Φυτικής Αναπαραγωγής
  • Του Τουρισμού
  • Της Διοίκησης και Διαχείρισης

Με το υψηλό μορφωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό των αναγνωρισμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων καθηγητών και επιστημόνων, το Πανεπιστήμιο Δασοκομίας προσφέρει στελέχωση προσωπικού και επιστημονική εξυπηρέτηση μεγάλων κλάδων της χώρας και των κλάδων τους – δασοκομία, ξυλουργική και έπιπλα, μηχανική, οικολογία και προστασία του περιβάλλοντος , την αρχιτεκτονική τοπίου, τη γεωργία, την κτηνιατρική, τον εναλλακτικό τουρισμό κλπ.

Ως αυτόνομο πανεπιστήμιο, η UF επιδιώκει να διατηρήσει και να αναπτύξει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον στο οποίο επιτυγχάνεται όχι μόνο η κατάρτιση ειδικευμένου προσωπικού αλλά και η εκπαίδευση κοινωνικά υπεύθυνων ατόμων που παρουσιάζουν επιχειρηματικότητα, προσαρμοστικότητα και δημιουργικές δυνατότητες για επιτυχημένη επαγγελματική υλοποίηση, υιοθετώντας τις ευρωπαϊκές αξίες τη δια βίου μάθηση και τη συμβολή στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια “οικονομία βασισμένη στη γνώση”.

Παρέχεται εκπαίδευση σε ειδικούς και στους τρεις βαθμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης (Bachelor, Master και PhD) στον τομέα της δασοκομίας, δασικής βιομηχανίας, αρχιτεκτονικής τοπίου, μηχανικού σχεδιασμού, κτηνιατρικής, αγρονομίας, Φυτοπροστασία, διαχείριση επιχειρήσεων, εναλλακτικός τουρισμός και οικολογία και προστασία του περιβάλλοντος. Το Πανεπιστήμιο Δασολογίας έχει διαπιστευτεί από την Εθνική Υπηρεσία Αξιολόγησης και Διαπίστευσης.

Κτηνιατρική

Η Σχολή Κτηνιατρικής έχει πιστοποίηση προγράμματος για την εκπαίδευση των φοιτητών στην Κτηνιατρική και παρέχει τίτλο σπουδών Master of Sciences από το 1994. Η πλήρη αναγνώρισης της σχολής δίνει τη δυνατότητα στους απόφοιτους να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα.

By Dmishev - Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Βουλγαία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.