ΙΔΡΥΜΑ

ΝΕΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΟΦΙΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

Το νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε to 1991. Ο Εθνικός Οργανισμός Αξιολόγησης και Διαπίστευσης, ο οποίος αξιολογεί τη διδασκαλία της ανώτατης εκπαίδευσης στη Βουλγαρία, χορήγησε τη μέγιστη διαπίστευση της NBU σε τρεις διαδοχικές πιστοποιήσεις το 2001, το 2006 και το 2012. Από το 2004 η NBU είναι διαπιστευμένος συνεργάτης του Open University UK.

Το νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο πρωτοστάτησε στην εισαγωγή στη Βουλγαρία ενός πιστωτικού συστήματος, του Επαγγελματικού Πτυχίου, του Πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, της απόστασης και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης καθώς και σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.

Η NBU προετοιμάζει πτυχιούχους για ευκαιρίες στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο στους ακόλουθους τομείς:

  • Ανθρωπιστικές επιστήμες και ανθρωπιστικές επιστήμες.
  • Φυσικές Επιστήμες και Σύγχρονες Τεχνολογίες.
  • Τέχνες.

Το νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο διαθέτει πολλά πανεπιστήμια-εταίρους, Στην Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία κλπ. Συνεπώς, αν υποβάλετε αίτηση στο Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο, θα μπορείτε να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα Erasmus plus και να περάσετε ένα εξάμηνο ή δύο στο εξωτερικό στην Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο, θα συγκεντρώσετε ανεκτίμητη διεθνή εμπειρία και ίσως έχετε την ευκαιρία να μάθετε μια νέα ξένη γλώσσα.

Οι φοιτητές στο Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο μπορούν να περάσουν ένα εξάμηνο στο εξωτερικό σε ένα από τα πανεπιστήμια-εταίρους του Νέου Βουλγαρικού Πανεπιστημίου – στην Ισπανία, την Τουρκία, τη Γερμανία κ.λπ.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από δύο κυρίως κτίρια. Επίσης το ίδρυμα διαθέτει τη δική του ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Ανάμεσα στα προγράμματα που προσφέρονται περιλαμβάνονται 37 πτυχιακά (Bachelor), 69 μεταπτυχιακά (Postgraduate) και 26 διδακτορικά (PhD). Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ο μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων που οργανώνει και προωθεί το Ν.Β.Π., καθιστώντας το ταγό της βουλγαρικής εκπαίδευσης

Αρχιτεκτονικής

Το τμήμα της Αρχιτεκτονικής έχει διάρκεια σπουδών 6 χρόνια και οδηγεί σε MSc (με ενσωματωμένο BSc)…

Πληροφορικής

Το Αγγλόφωνο τμήμα της Πληροφορικής (Networking Technologies) οδηγεί σε BSc διάρκειας 4 ετών…

Πολιτικών Επιστημών

Το Αγγλόφωνο και Γαλλόφωνο τμήμα των Πολιτικών Επιστημών (Political Sciences) οδηγεί σε BSc διάρκειας 4 ετών…

By Taiss - Own work, Public Domain, Link