Γενικές Πληροφορίες

Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας “N.Y. Vaptsarov”είναι η παλαιότερη τεχνική σχολή στη Βουλγαρία, η οποία λόγω του ένδοξου παρελθόντος και της παράδοσης στην εκπαίδευση εμποροπλοιάρχων, καθιερώθηκε ως το πιο διάσημο κέντρο εκπαίδευσης ναυτικών.

Η Aκαδημια εμπορικου ναυτικου στελεχώνει τους μεγαλύτερους στόλους προσφέροντας Πανεπιστημιακούς Τίτλους Σπουδών αναγνωρισμένους από τα ΔΟΑΤΑΠ. Επιπλέον, προσφέρει πολύ καλή οικονομική αποκατάσταση, με υψηλές αποδοχές και με προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης.

Για να γνωρίσετε περισσότερο την ιστορία της Ακαδημίας μπείτε εδώ: www.studynavalacademy.gr/akadimia

Εμποροπλοίαρχοι

Οι σπουδαστές στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων εκπαιδεύονται πάνω στη ναυτιλιακή θεωρία και αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για να εξελιχθούν σε Αξιωματικούς της Εμπορικής Ναυτιλίας.

Μηχανικοί

Οι σπουδαστές στη Σχολή Μηχανικών αποκτούν τεχνογνωσία και ικανότητες μηχανικού πλοίων ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία των μηχανικών τμημάτων ενός πλοίου.

Ναυπηγική

Οι σπουδαστές στη Σχολή Ναυπηγών αποκτούν τις γενικές αρχές στις ναυτιλιακές σπουδές και αποκτούν τεχνογνωσία και ικανότητες σχετικές με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων, την τεχνολογία θαλασσών, τη μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη ναυτιλιακή οικονομία.

Ηλεκτροτεχνικοί

Οι σπουδαστές στη Σχολή Ηλεκτρολόγων αποκτούν την απαραίτητη τεχνογνωσία και ικανότητες ώστε να στελεχώσουν το εμπορικό ναυτικό στόλο και λάβουν το δίπλωμα Αξιωματικού – Ηλεκτρολόγου του εμπορικού ναυτικού σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O..

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Μάθετε περισσότερα για τις Σπουδές στην Βουλγαία μιλώντας με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο και λύστε κάθε απορία.