ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κάντε Αίτηση

Φόρμα Αίτησης

Η Inter Studies Bulgaria αναλαμβάνει για σας ολόκληρη τη διαδικασία εισαγωγής στη σχολή, από την εγγραφή μέχρι και την εγκατάσταση του φοιτητή στο χώρο διαμονής του.

Αναφέρετε τη Σχολή/ές που σας ενδιαφέρουν: