ΠΑΡΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης λαμβάνει μέρος στην συνθήκη της Μπολόνιας και αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση είναι υψηλής ποιότητας και διαθέτει όλα τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά κριτήρια και προδιαγραφές.

Στην Βουλγαρία, και ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις της είναι αισθητή η παρουσία της ελληνικής κοινότητας καθώς οι χιλιάδες σπουδαστές που φοιτούν κάθε χρόνο εκεί τις χαρακτηρίζουν ως φοιτητούπολεις. Η στάση απέναντι στους Έλληνες είναι φιλική, ένθερμη και φιλόξενη, ενώ η βουλγάρικη γλώσσα είναι εύκολη με μεγάλες επιρροές από την ελληνική.